Hobby en vorming

Wil je bijleren, je kennis over bepaalde onderwerpen wat uitdiepen, een leuke workshop volgen of gewoon gezellig luisteren naar wat een expert over een bepaald onderwerp te vertellen heeft? Dan ben je in Wervik en Geluwe op de juiste plaats!

Bij onze vormingen en lezingen komt een waaier van kennis, vaardigheden en inzichten uit verschillende vakgebieden aan bod. De vormingen worden aangeboden door verschillende organisaties en partners. Zo bieden verschillende stadsdiensten vormingen aan (vb. de diensten cultuur, erfgoed, bibliotheek), maar ook de lokale dienstencentra hebben een boeiend aanbod. Bovendien kun je bij heel wat Wervikse, Geluwse en Kruiseikse verenigingen terecht voor workshops, cursussen en hobby-activiteiten.

Voor meer info over de onderstaande vormingen en nog een pak andere vormingsactiviteiten en lezingen kun je terecht bij de UiTdatabank. Je kunt natuurlijk ook steeds terecht bij de organiserende diensten/verenigingen en in het Vrijetijdspunt. De meeste vormingsactiviteiten en lezingen vind je tenslotte ook in de kalender van stadskrant Waarheen.

Wil je zelf jouw vorming, cursus, lezing, workshop,... beter bekend maken en laten opnemen in onze overzichten?

Dat kan!

Zelf een vorming, lezing, workshop,... toevoegen

Download de brochure 'Hobby en Vorming' (pdf)

Academies

In Wervik, Geluwe en Kruiseke heb je vestigingsplaatsen van de Academie Menen.

Alle info over het uitgebreide aanbod van zowel de Academie voor Muziek en Woord als de Academie voor Beeld vind je via hun website:

Website van de Academie

Vormingen, lezingen, cursussen en workshops in Wervik en Geluwe

Download de brochure 'Hobby en Vorming' (pdf)

Oproep: geef mee vorming aan Wervik en Geluwe!

Voor het seizoen 2023-2024 willen we het aanbod aan vormingen, lezingen, cursussen en hobby-activiteiten in Wervik, Geluwe en Kruiseke beter in de kijker zetten.

We denken daarbij niet alleen aan de vormingen en lezingen die door onze eigen diensten georganiseerd worden, maar ook aan de brede waaier aan vormingsactiviteiten en cursussen die door onze verenigingen op poten gezet worden.

We publiceren voor het aanbod 2023-2024 per kwartaal een overzichtelijke brochure met daarin alle vormingsactiviteiten die op grondgebied Wervik/Geluwe plaatsvinden. Deze brochures worden dan ook per kwartaal over het ganse grondgebied bus-aan-bus verspreid:

  • Voor het aanbod van september tot en met december 2023 wordt een brochure verspreid in augustus 2023
  • Voor het aanbod van januari tot en met maart 2024 wordt een brochure verspreid in december 2023
  • Voor het aanbod van april tot en met juni 2024 wordt een brochure verspreid in maart 2024

In de brochures willen we dus een zo breed mogelijk vormingsaanbod opnemen. We baseren ons hiervoor op het aanbod dat terug te vinden is in de UiTdatabank.

Wil je dat het vormings-, cursus- of hobbyaanbod van jouw organisatie of vereniging mee opgenomen wordt in de overzichtsbrochures? Doe dan volgende zaken:

  • Registreer jouw activiteit in de UiTdatabank (via www.uitdatabank.be)
  • Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in
  • Publiceer jouw activiteit
  • Geef na het publiceren van jouw vormingsactiviteit, cursus, lezing, workshop,… het label 8940vorming aan jouw activiteit
  • Hou rekening met onderstaande deadlines:

DEADLINES REGISTRATIE IN UITDATABANK

VERSPREIDING BROCHURES

Aanbod activiteiten van

september tot december 2023

19/5/2023

 

Midden augustus ‘23

Aanbod activiteiten van

januari tot maart 2024

15/10/2023

Begin december ‘23

Aanbod activiteiten van

april tot juni 2024

15/1/2024

Begin maart ‘24

Nog een extraatje: via de UiTdatabank en het label komen alle vormingsactiviteiten ook steeds in een handig overzicht op de website van Stad Wervik (www.wervik.be/vormingen-en-lezingen). Hier moet je niks extra voor doen.

Heb je problemen met het registreren van jouw activiteiten in de UiTdatabank? Neem dan gerust contact op met onze diensten Vrije Tijd in het Vrijetijdspunt (056 95 20 02 – vrijetijd@wervik.be).

Wil je zelf een vormingsactiviteit, cursus, workshop,… met je vereniging op poten zetten en zoek je naar mogelijke partners of samenwerkingsverbanden? Ook daarvoor kun je terecht in het Vrijetijdspunt. We helpen je graag verder!

We hopen alvast op jullie enthousiaste medewerking om het vormingsaanbod in Wervik en Geluwe nog beter op de kaart te zetten.

Vorming