Privacyverklaring

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. 

In zitting van het schepencollege van 14 mei 2018 werd bijgevoegde privacyverklaring met onmiddellijke ingang goedgekeurd, en werd de heer Andranik Grigoryan met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris gegevensbescherming  zoals bedoeld in de artikel 37 van de Europese verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming. 

Mijn Burgerprofiel:

Stad Wervik connecteert met Mijn Burgerprofiel. Op deze wijze bundelen diverse overheden uw dossier op één plaats.

Hierbij worden uiteraard ook persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel is terug te vinden via volgende link.

Privacyverklaring uitgebreid