Sociale en financiële hulp

Als je problemen ondervindt bij het invullen van allerhande formulieren, dan kun je hiervoor terecht op de sociale dienst. 
De maatschappelijk werkers kunnen je daarbij zeker helpen.

Indien je voor de eerste keer naar de sociale dienst komt, bied je dan eerst aan bij het onthaal. 
De onthaalmedewerker zal je doorverwijzen naar de juiste maatschappelijk werker.