Noodopvang

Crisisopvang / Doorgangswoning

De sociale dienst beschikt over een aantal crisiswoningen / doorgangswoningen om personen tijdelijk te huisvesten. 
Personen die geen verblijfplaats hebben kunnen terecht op de sociale dienst om een aanvraag te doen voor een crisiswoning.
Eens die aanvraag is goedgekeurd kom je terecht op de wachtlijst 'crisiswoningen'.

Voorwaarden

Om ingeschreven te worden op de wachtlijst 'crisiswoningen' moet je:

  • Gedomicilieerd zijn in Wervik. 
  • In Wervik verblijven.

Wanneer u niet aan beide voorwaarden voldoet kom je niet in aanmerking. 

Mensen die een crisiswoning/doorganswoning van de sociale dienst betrekken worden verplicht opgenomen in budgetbeheer en woonbegeleiding.

Indien dit geweigerd wordt kan er geen toewijzing plaatsvinden.

Onthaaltehuis:

Indien nodig kan de sociale dienst contact opnemen met een onthaaltehuis.
Dit is een opvangcentrum waar men tijdelijk kan verblijven.
In een opvangcentrum leef je samen in groep en word je begeleid. 

Er bestaan verschillende opvangcentra elk met een eigen doelgroep (mannenopvang, vrouwenopvang en jongerenopvang). 
Een opvangcentrum werkt ook met een wachtlijst.

Het onthaaltehuis beslist zelf of je al dan niet opgenomen wordt.

Afspraak maken