Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming waar u recht kunt op hebben als uw verdienvermogen verminderd is door uw handicap. 
De tegemoetkoming vervangt het inkomen die je zou krijgen als je geen handicap had.

Voorwaarden

  • U bent tussen 18 en 65 jaar.
  • U kan door uw handicap niet gaan werken. Of u werkt wel, maar uw verdienvermogen is beperkt tot 1/3de van wat iemand zonder handicap op de reguliere arbeidsmarkt kan verdienen.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd in België en verblijft er ook effectief.

Voor het berekenen van de tegemoetkoming houdt FOD Sociale Zekerheid rekening met je gezinstoestand en met je inkomsten. 

Wenst u hulp bij het indienen van uw aanvraag? 
Kom langs op afspraak.

Meer info:  Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming is een tegemoetkoming waar u recht op kunt hebben als je zelfredzaamheid verminderd is.
Het is een compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt.

Voorwaarden

  • U bent tussen 18 en 65 jaar.
  • Uw inkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd in België en verblijft er ook effectief.

Meer info: Integratietegemoetkoming (IT)

Maak een afsrpaak