Hulp aan asielzoekers en vreemdelingen

De sociale biedt hulp aan vreemdelingen door het verlenen van een (equivalent) leefloon, het verzorgen van materiële opvang voor asielzoekers (in het Lokaal Opvanginitiatief) of het toekennen van dringende medische hulp aan personen zonder wettig verblijfsstatuut.

Voorwaarden

  • Verzoekers om internationale bescherming (toewijzing aan het Lokaal Opvanginitiatief via Fedasil)
  • Geregulariseerde vreemdelingen
  • Vreemdelingen zonder wettelijke verblijfplaats

De sociale dienst voert voorafgaand aan het toekennen van de hulp steeds een sociaal en financieel onderzoek uit.

 

Afspraak maken