Stadsarchief

Het archief van Wervik bevindt zich in Erfgoedhuis De Briekenmolen. Je vindt er het historisch archief en de erfgoedbibliotheek met onder meer:

 • geboorteaktes
 • huwelijksaktes
 • overlijdensaktes
 • bevolkingsboeken
 • krantenartikels met betrekking tot Wervik
 • boeken en tijdschriften rond de geschiedenis van Wervik
 • archeologische stukken
 • tabaksgerelateerde objecten
 • andere documenten

Heemkringen

Stedelijk Oudheidkundige Commissie vzw

Ook de vereniging 'Stedelijke Oudheidkundige Commissie vzw' (St.O.C.) beschikt over een archief met onder meer

 • foto's
 • kranten
 • archeologische stukken

Vrij toegankelijk elke vierde woensdag van de maand (14-17 uur) of op afspraak.

Contact:

Stephane Debonne (voorzitter) - 056 51 78 97 - stephane.debonne@telenet.be

't Erfgoed Gilwe

't Erfgoed Gilwe situeert zich vooral rond het inventariseren en het veiligstellen van het erfgoed en de informatie rond de geschiedenis van Geluwe.

Contact:

Groenesprietstraat 64 (Geluwe) - info@erfgoedgilwe.be