Schatten op zolder?

Heb jij nog enkele 'schatten op zolder' liggen die je graag aan het erfgoedcentrum Briekenmolen en/of het Nationaal Tabaksmuseum wil schenken?

Fantastisch nieuws, maar lees eerst even de instructies hieronder.

We proberen om onze collectie aan te vullen en te verrijken. Dit betekent ook dat we niet automatisch alle aangeboden objecten kunnen opgenomen worden in onze collectie. Schenkingen moeten steeds getoetst worden aan de selectiecriteria die in ons collectieplan vooropgesteld worden.

Hoe gaat een schenking in zijn werk?

Er moeten heel wat zaken worden overwogen vooraleer een schenking kan aanvaard worden. Daarom vragen we vriendelijk om eventuele schenkingen niet zomaar af te geven in het erfgoedcentrum of het Tabaksmuseum, maar in eerste instantie te registreren via ons online formulier. Hoe meer informatie je in dit formulier opgeeft over het object, hoe makkelijker het is voor ons om een inschatting te maken van de geschiktheid van het object. Hoe meer context, hoe beter dus! Ook een foto van jouw object helpt ons om een beslissing te maken.

Na het indienen van het online formulier, zal onze collectiebeheerder zo snel mogelijk verder contact opnemen. Indien jouw schenking aanvaard wordt, sluit het erfgoedcentrum een schenkingsovereenkomst af, die ondertekend wordt door beide partijen. In de bijlage hieronder kan je deze overeenkomst al eens bekijken en nalezen, zodat je volledig op de hoogte bent van alle clausules verbonden aan deze schenking.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Klik hier door naar het online schenkingsformulier

Wat wordt overwogen alvorens een schenking te aanvaarden?

De collectiebeheerder gaat aan de hand van een hele reeks vragen/criteria na of een object wel past in onze collectie:

  • Is de link met Wervik/Geluwe (persoon, gebouw, specifieke locaties, ...) onomstotelijk aan te tonen?
  • Betreft het een tabaksgerelateerd (Benelux + Noord-Frankrijk) voorwerp?
  • Wat is de erfgoedwaarde?
  • Is dit een object dat nog ontbreekt in de collectie?
  • Is de fysieke toestand goed genoeg om om te nemen in onze collectie?
  • ...

Bedankt!

Alvast bedankt om aan ons te denken!

Jouw bijdrage is van grote en blijvende waarde voor ons museum!