Ontvangsten en recepties

De dienst organiseert de ontvangsten en recepties naar aanleiding van b.v. een 10-jarig bestaan, een 50-jarig bestaan van de club, een uitzonderlijke sportprestatie, een uitzonderlijke festiviteit, enz., die plaatshebben op het stadhuis in Wervik of in de andere gemeentelijke infrastructuur.

Voor wie ?

  • verenigingen
  • particulieren

Aanleiding?

De dienst Feestelijkheden organiseert ontvangsten en recepties naar aanleiding van bijvoorbeeld

  • 10-jarig bestaan
  • 50-jarig bestaan van een club
  • een uitzonderlijke sportprestatie, 
  • een uitzonderlijke festiviteit

Let op: enkel clubs, prestaties of festiviteiten die plaatshebben in gemeentelijke infrastructuur komen hiervoor in aanmerking.

Hoe ?

Richt je aanvraag aan de dienst Feestelijkheden met

  • de reden van de receptie of ontvangst
  • de voorgestelde datum

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de ontvangst of receptie kan plaatsvinden. 

Kom je samen met leeftijdsgenoten?  De stad Wervik kan je hierbij ondersteunen!

Organiseer je een bijeenkomst voor leeftijdsgenoten (bv.reünies 50-jarigen, 60-jarigen, ...)  De stad Wervik voorziet een toelage van 2,50 euro per deelnemer (met een maximum van 250 euro) voor reünies van leeftijdsgenoten.

De voorwaarden:

  • minimumleeftijd 40 jaar. Daarna telkens een veelvoud van vijf (40,50, 55, 75, ... jaar)
  • de leden van het college en gemeenteraad zijn welkom op je receptie