Speelstraat

In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor spelende kinderen.  

Voorwaarden

 • De straat die je wil inrichten als speelstraat moet in een zone 50 liggen;
 • Je kan enkel speelstraten inrichten in schoolvakanties die minstens uit twee weken bestaan; 
 • Een straat kan ingericht worden als speelstraat tussen 8 uur 's morgens en 18 uur 's avonds;
 • Ten minste 60% van de bewoners van de straat gaat akkoord met de speelstraat;
 • De speelstraat is het initiatief van minstens 2 personen. Zij zijn de peter(s) en meter(s) van de speelstraat;

Peters en meters

 • Peters en meters wonen in de speelstraat, ze zijn tijdens het project telefonisch bereikbaar;
 • Peters en meters voeren de bewonersequête uit en verzamelen handtekeningen van minstens 60% van de bewoners in de straat;
 • De stad sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor peters en meters.

Hoe aanvragen?

Deze documenten moet je opsturen naar het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik:

 • Bewonersenquête
 • Aanvraagformulier

 Het college beslist of je de speelstraat mag inrichten of niet.  We sturen je een brief met de beslissing van het college.

Geen verkeer? Uitzonderingen!

In principe moet alle verkeer omrijden en mogen bestuurders de speelstraat niet inrijden. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • gebruikers van rolschaatsen, steps en fietsen;
 • bestuurders van voertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de speelstraat ligt;
 • prioritaire voertuigen;
 • voertuigen in het bezit van een vergunning door de beheerder van de weg;

Bestuurders mogen de kinderen die spelen niet hinderen en niet in gevaar brengen!  Wie de speeltstraat toch wil inrijden moet dit stapvoets doen. Laat een doorgang voor de kinderen die spelen, verleen voorrang aan de kinderen en stop indien nodig. Fietsers moeten desnoods afstappen.