Huwelijksjubilarissen

Echtparen die hun huwelijksjubileum vieren kunnen een huldiging door het stadsbestuur aanvragen. 

50 jaar huwelijk Gouden jubileum
60 jaar huwelijk  Diamanten jubileum
65 jaar huwelijk  Briljanten jubileum
70 jaar huwelijk  Platina jubilieum

Wat moet je vooraf doen?

  • Dien een aanvraag in. Vul hiervoor onderstaand formulier online in of kom langs naar de balie vrije tijd.
  • Doe de aanvraag tenminste 2 maanden voor de viering. 
  • Breng je trouwboekje mee, of bezorg ons een duidelijke kopie 
  • Geef het aantal personen op die op de receptie zullen zijn. 

Waar kan de viering plaatsvinden?

  • In het stadhuis van Wervik 
  • In een feestzaal op het grondgebied Wervik 
  • Thuis in familiekring (voor mensen die niet meer mobiel zijn)

Uitnodiging en receptie:

  • Als de viering in een gebouw van de stad doorgaat, worden het College en de Gemeenteraad uitgenodigd. De bijhorende receptie is op kosten van het stadsbestuur.
  • Als de viering in een private feestzaal doorgaat, dan kan je de Gemeenteraad uitnodigen. Geef dit door aan de dienst Feestelijkheden.
  • Het stadsbestuur nodigt altijd de pers uit. Wil je liever geen pers? Dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden aan de dienst Feestelijkheden. 

Geschenk

De stad Wervik geeft de jubilarissen een geschenk. Van het Koninklijk Paleis in Brussel krijgt het koppel een gedachtenis.