Koninklijke Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik-Geluwe (StOC)

StOC is een vriendenwerkgroep over de geschiedenis en heemkunde van Wervik en Geluwe. De StOC verzamelt, bewaart, inventariseert        en beschermt archieven, documenten, kaarten, foto’s en voorwerpen over de geschiedenis van Wervik, Geluwe en Kruiseke.

Wij zorgen ook voor het beheren en inrichten van de opslagplaats, de heemkundige bibliotheek, de werkplaats en ons museum in het Huis René Defrancq. Wij verzorgen geschiedkundige publicaties over Wervik (o.a. het StOC-jaarboek). Wij verschaffen info aan onderzoekers / studenten i.v.m. onze plaatselijke geschiedenis en adviseren het stadsbestuur van Wervik i.v.m. geschied- en heemkundige aangelegenheden in onze stad.

"Het is fijn om het rijke verleden van onze mooie stad te helpen verbinden met de toekomst. Wij vergaderen elke eerste woensdag van de maand 14.00 u. tot 17.00 u. Iedereen welkom."