Pensioenen & Tegemoetkomingen

Is uw pensioen in zicht? Heeft u vragen over uw pensioen? Heeft u een buitenlandse loopbaan en weet u niet hoe u uw rechten kan opvragen?
Heeft u documenten van de Federale of de buitenlandse Pensioendienst ontvangen waar u vragen over heeft?
Kom langs op afspraak. We informeren en adviseren u graag over uw (toekomstig) pensioen.

Bent u minder zelfredzaam? Heeft u steeds meer hulp van buitenaf nodig?
Kom langs op kantoor. We helpen u graag bij uw aanvraag tot tegemoetkoming.