Zorgtoelagen

Zorgtoelage 21+

De stad verleent de zorgtoelage 21+ als ondersteuning aan zorgbehoevende personen.

Voorwaarden
 • U bent minimum 21 jaar.
 • U bent gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er gewoonlijk.
 • Op de BelRAI behaalt u een totaalscore van minimaal 9 punten en maximaal 12 punten.
 • U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming

Aanvraag

Om uw aanvraag in te dienen komt u langs op kantoor en neemt u volgende stukken mee:

 • de BelRAI screener;
 • een attest van recht op verhoogde tegemoetkoming;
 • het rekeningnummer van de zorgbehoevende.

De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Aanvraagformulier

Bedrag

De zorgtoelage bedraagt € 25,00 per maand dat de zorgbehoevende aan de voorwaarden voldoet.
De betaling gebeurt per kwartaal en steeds aan de zorgbehoevende zelf. 

Reglement 

Zorgtoelage 21-

De stad verleent de zorgtoelage 21- aan de ouder die instaat voor de opvoeding en verzorging van een zorgbehoevend kind of jongere.

Voorwaarden

Het zorgbehoevend kind of jongere:

 • heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt;
 • is gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er gewoonlijk, samen met de persoon die voor de opvoeding instaat;
 • is gerechtigd op de toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
  Het attest van recht op de toeslag vermeld de score 6 tot 17 (categorieën 1 tot 5) of score 4 op pijler 1;
 • ontvangt geen uitkering in het kader van het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden  of doet geen beroep op het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

Aanvraag

Om uw aanvraag in te dienen komt u langs op kantoor en neemt u volgende stukken mee:

 • het attest van recht op de toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;
 • een attest van de school of instelling waar het zorgbehoevend kind of jongere naartoe gaat (per schooljaar);
 • het rekeningnummer van de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.

De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Aanvraagformulier

Bedrag

De zorgtoelage 21- wordt uitbetaald aan de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.

De zorgtoelage bedraagt :

 • € 20,00 per maand als het zorgbehoevend kind of jongere thuis verblijft of dagelijks naar huis komt.
 • € 10,00 per maand als het zorgbehoevend kind of jongere in een instelling verblijft, maar regelmatig (wekelijks of maandelijks) naar huis komt.

Er wordt geen zorgtoelage toegekend voor zorgbehoevende kinderen of jongeren die permanent in een instelling verblijven.

Reglement