Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Voorwaarden

  • Uw bestaansmiddelen per maand vallen onder een bepaalde grens.
    De Federale Pensioendienst bepaalt de bestaansmiddelen waarover u en uw eventuele partner of wettelijke samenwonende partner beschikken op basis van een uitgebreid onderzoek (pensioenen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, onroerende goederen, spaargeld, …).
  • U hebt de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
  • U bent Belg (of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie).
  • Uw hoofdverblijfplaats is in België en u verblijft er werkelijk en zonder onderbreking.

Meer info:  De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)