Pensioen (wettelijk & vervroegd)

Wettelijk pensioen

De wettelijke pensioendatum is op vandaag nog steeds 65 jaar

In 2025 wordt deze opgetrokken naar 66 jaar. 
Vanaf 2030 wordt de wettelijke datum 67 jaar.

Het rustpensioen van werknemers en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, wordt zonder aanvraag toegekend. Ongeveer een jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd, ontvangt u van de Federale Pensioendienst de nodige documenten.
Indien gewenst, kan je bij de Pensioendienst terecht voor hulp bij het invullen van de documenten.

Wie in het buitenland gewerkt heeft, kan voor die tewerkstelling aanspraak maken op een buitenlands pensioen. 

Vervroegd pensioen

Wie vervroegd met pensioen wil, moet hiervoor een aanvraag indienen
Dit kan ten vroegste 12 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen gebeuren. 

Om recht te hebben op vervroegd pensioen, moet u aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen.
Voor meer info of hulp bij uw aanvraag, kom langs bij ons op kantoor.

Maak een afspraak

Overgangsuitkering of overlevingspensioen

U bent onlangs weduw(e)(naar) geworden. 
Vermoedelijk heeft u recht op een overgangsuitkering of overlevingspensioen.

Kom langs op kantoor om de voorwaarden te bespreken en eventueel uw aanvraag in te dienen.

Meer info: Federale Pensioendienst (fgov.be)