Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZOZ)

Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZOZ) is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Voorwaarden:

  • U moet 65 jaar of ouder zijn
  • U behaalt minimum 7 punten op de "schaal van zelfredzaamheid".
    Wie in een woonzorgcentrum verblijft, krijgt automatisch een zorgcategorie (of ) toegekend.
  • Uw inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
  • Op de datum waarop uw recht op het zorgbudget ingaat, moet u minstens  opeenvolgende kalenderjaren in Vlaanderen of Brussel wonen.

Voor de berekening van het zorgbudget wordt rekening gehouden met uw gezinstoestand en uw inkomsten.

Wenst u hulp bij het indienen van de aanvraag? 

Maak een afspraak 

Meer info: Vlaamse sociale bescherming