Budget- en schuldhulpverlening

Je hebt problemen om maandelijks rond te komen met je budget? 
Je slaagt er niet in om je leningen af te betalen? 
Heb je problemen met het beheren en/of besteden van je budget, waardoor je in de schulden geraakt? 
Je lijkt geen vat meer te hebben op je financiële situatie? 

De sociale dienst kan je hierbij helpen.

Budgetbegeleiding

Je wordt begeleid in het beheren van het gezinsbudget. 
Je blijft zelf volledig instaan voor de financiële verrichtingen met jouw eigen rekening. 
Aan de hand van een budgetplan op maat, word je opgevolgd, administratief ondersteund en begeleid.

Schuldbemiddeling

Soms kan een eenmalige bemiddeling bij een schuldeiser je opnieuw op weg helpen of zijn er meerdere bemiddelingen binnen een begeleidingsproces noodzakelijk.

Budgetbeheer

Het financieel beheer van het gezinsbudget wordt volledig overgenomen door de maatschappelijk werker.
De maatschappelijk werker beheert het geld op een correcte en transparante wijze.
Naast administratieve ondersteuning en het verrichten van de betalingen, wordt er ook leefgeld voorzien.
 (wekelijks/tweewekelijks/maandelijks)

Collectieve schuldenregeling

Dit is een gerechtelijke procedure bij een ernstige en structurele schuldoverlast. 
Er worden geen dossiers in het kader van collectieve schuldenregeling door onze dienst opgevolgd.
Samen met de maatschappelijk werker kan het dossier worden samengesteld als voorbereiding voor het indienen van een verzoekschrift of voor doorverwijzing naar een advocaat.

Maak een afspraak