Burgersignalen

Burgers kunnen een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie uitoefenen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening.

Daarom heeft de gemeente een algemeen reglement inzake gemeentelijke participatie opgemaakt.

Dit reglement is van toepassing op de gemeente en het OCMW van Wervik en geeft nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien van de gemeente.

Dit is niet beperkend bedoeld, naast de inspraakvormen in het reglement kun je ook steeds op andere manieren de stad informeren, consulteren of betrekken.

Reglement gemeentelijke participatie

 

Melding

Onze stad heeft vele taken en opdrachten. Daarbij kan er zeker al eens iets mislopen. Je kan dit gerust melden.

Een melding is een eerste vraag naar dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een melding van een losliggende steen op een fietspad.  Meld het dan hieronder.

OPGELETdefecte straatverlichting meld je niet bij het stadsbestuur, wel altijd via www.straatlampen.be.

IK MAAK EEN MELDING

Compliment 

Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Een compliment of goed woord, daar fleurt iedereen van op. Heb je een  compliment voor een collega of dienst? Stuur die dan hieronder door.

Ik geef een compliment

Klacht

Soms gaat helaas niet alles even vlekkeloos. Ben je overtuigd dat je fout werd behandeld door een van onze diensten? . Maak gebruik van het klachtenformulier om je klacht te formuleren.

IK LEG EEN KLACHT NEER

Klachtenreglement

Klokkenluidersprocedure

 

 

banner buurtsignalen