Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité komt maandelijks samen en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

 

Leden