Gecoro

Wat

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening heeft tot doel de gemeentelijke organen op onafhankelijke wijze bij te staan en te adviseren op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Wie

  • De Gecoro telt in Wervik 13 leden.
  • 7 leden zijn deskundigen op vlak van Ruimtelijke Ordening. 
  • De 6 andere leden vertegenwoordigen de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente, i.e. de werknemers, de werkgevers, de landbouworganisaties, de zelfstandigen en de milieu- en natuurverenigingen. 
  • De voorzitter is Jean-Pierre Vanacker

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GECORO