Elektronisch klachtenformulier

Via onderstaand formulier kan u een klacht indienen. Let op: Voor een gewone melding (defect lichtpunt, put in de weg, ….) maakt u best gebruik van het meldingsformulier’

Stad Wervik verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.wervik.be/privacyverklaring

  • Huidige Klacht
  • Einde
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.