Bekendmaking reglementen

Reglement Bekendmaking
Arbeidsreglement 5 januari 2020
Arbeidsreglement (beslissing VB) 5 januari 2020
Huishoudelijk reglement GECORO 5 februari 2020
Reglement garagewegen 24 februari 2020
Reglement Wervikbon 6 april 2020
Deontologische code gr 8 mei 2020
Deontologische code rmwz 11 mei 2020
Politiereglement begraafplaatsen en lijkbezorging 12 mei 2020
Gemeentelijk belastingreglement op privatieve inname van openbaar domein 17 juni 2020
Premiereglement Duurzame Burgerinitiatieven 17 juni 2020
Reglement van klachtenbehandeling voor het lokaal bestuur Wervik - goedkeuring.  Uittreksel (118564)_ 5 juli 2020
Reglement van klachtenbehandeling voor het lokaal bestuur Wervik - goedkeuring.  Uittreksel (117210)_ 5 juli 2020
Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg 9 september 2020
Algemeen gemeentelijk retributiereglement (aanpassing) 14 oktober 2020
Verlenging premiestelsel handelsas, gevelrenovatie en verhuispremie 14 oktober 2020
Subsidiereglement houdende de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven 2 december 2020
Reglement inzake de implementatie van de Wervikbon 2 december 2020
Premiereglement lokaal en digitaal 2 december 2020
Retributies Mirom Menen (dienstjaar 2021) 2 december 2020
Reglement inzake toekenning en gebruik waardebonnen 2 december 2020
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 17 december 2020
Algemene gemeentebelasting 17 december 2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 17 december 2020
Belastingreglement onbebouwde kavels in niet-vervallen verkaveling 17 december 2020
Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie 17 december 2020
Belastingreglement op tweede verblijven 17 december 2020
Belastingreglement op verwaarlozing van gebouwen en woningen 17 december 2020
Belasting op leegstand in het kader van het grond- en pandendecreet 17 december 2020
Gemeentelijke aanpassingspremie 17 december 2020
Gemeentelijke slooppremie 17 december 2020
Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie 17 december 2020
Reglement verhuurderspremie 17 december 2020
Reglement culturele verenigingen 17 december 2020
Aanvullend verkeersreglement blauwe zone 12 januari 2021
Gemeentelijk huurreglement parasolsystemen Sint-Maartensplein 5 mei 2021
Reglement inzake implementatie Wervikbon - tweede verlenging 5 mei 2021
Verlenging geldigheidsduur horecabon 5 mei 2021