Bekendmaking reglementen

Reglement   Bekendmaking
Arbeidsreglement   22 mei 2023
Gemeentelijk belastingreglement op tabakswinkels   12 mei 2022
Huishoudelijk reglement GECORO   5 februari 2020
Reglement garagewegen   24 februari 2020
Reglement Wervikbon   6 april 2020
Deontologische code OCMW-Raad   27 juni 2023
Politiereglement begraafplaatsen en lijkbezorging   12 mei 2020
Gemeentelijk belastingreglement op privatieve inname van openbaar domein   17 juni 2020
Premiereglement Duurzame Burgerinitiatieven   27 juni 2023
Reglement van klachtenbehandeling voor het lokaal bestuur Wervik - goedkeuring.  Uittreksel (118564)_   5 juli 2020
Reglement inzake gemeentelijke participatie   27 juni 2023
Reglement Feestpakket   06 februari 2024
Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg   9 september 2020
Algemeen gemeentelijk retributiereglement   14 mei 2024
Verlenging premiestelsel handelsas, gevelrenovatie en verhuispremie   14 oktober 2020
Subsidiereglement houdende de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven   06 februari 2024
Retributiereglement voor de selectieve inzameling van groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval (GFT)   10 mei 2022
Premiereglement lokaal en digitaal   2 december 2020
Retributies van de activiteiten van Mirom Menen Ingang vanaf 1 januari 2023   29 november 2022
Reglement inzake toekenning en gebruik waardebonnen   2 december 2020
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting   17 december 2020
Algemene gemeentebelasting   17 december 2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing    28 november 2023
Belastingreglement onbebouwde kavels in niet-vervallen verkaveling   17 december 2020
Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie   17 december 2020
Belastingreglement op tweede verblijven   17 december 2020
Belastingreglement op verwaarlozing van gebouwen en woningen   17 december 2020
Belasting op leegstand in het kader van het grond- en pandendecreet   17 december 2020
Gemeentelijke aanpassingspremie   2 mei 2023
Gemeentelijke slooppremie   2 mei 2023
Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie   2 Mei 2023
Reglement verhuurderspremie   2 Mei 2023
Reglement culturele verenigingen   17 december 2020
Aanvullend verkeersreglement blauwe zone   12 januari 2021
Gemeentelijk huurreglement parasolsystemen Sint-Maartensplein   5 mei 2021
Deontologische code GR   30 juni 2023
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2022)    12 mei 2022
Aanpassing reglement zorgtoelage   11 oktober 2021
Nieuw dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken van Wervik-Geluwe - goedkeuring.   28 oktober 2021
Reglement inzake toekenning werkingssubsidie aan culturele verenigingen   27 Juni 2023
Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad - goedkeuring.   28 oktober 2021
Hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk  OCMW   25 oktober 2022
Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting    28 november 2023
Algemene politieverordening - Titel II - Politiereglement in verband met het ophalen van huisvuil en selectieve ophalingen - aanpassing van de bepalingen inzake de selectieve inzameling van groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval (GFT)   28 november 2023
Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - uitbreiding naar tabakswinkels open buiten gewone openingsuren: schrappen van begrip 'tabakswinkel open buiten de gewone openingsuren   12 mei 2022
Reglement inzake tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen
ter preventie van sluikstorten, zwerfvuil en andere vormen van afval gerelateerde overlast.
  06 februari 2024
Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement
vastgoedinformatie - goedkeuring
  06 februari 2024
Uitbreiding reglement schoolcheques   08 mei 2024