Bekendmaking reglementen

Reglement   Bekendmaking
Arbeidsreglement   5 januari 2020
Arbeidsreglement (beslissing VB)   5 januari 2020
Huishoudelijk reglement GECORO   5 februari 2020
Reglement garagewegen   24 februari 2020
Reglement Wervikbon   6 april 2020
Deontologische code gr   8 mei 2020
Deontologische code rmwz   11 mei 2020
Politiereglement begraafplaatsen en lijkbezorging   12 mei 2020
Gemeentelijk belastingreglement op privatieve inname van openbaar domein   17 juni 2020
Premiereglement Duurzame Burgerinitiatieven   17 juni 2020
Reglement van klachtenbehandeling voor het lokaal bestuur Wervik - goedkeuring.  Uittreksel (118564)_   5 juli 2020
Reglement van klachtenbehandeling voor het lokaal bestuur Wervik - goedkeuring.  Uittreksel (117210)_   5 juli 2020
Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg   9 september 2020
Algemeen gemeentelijk retributiereglement   4 februari 2022
Verlenging premiestelsel handelsas, gevelrenovatie en verhuispremie   14 oktober 2020
Subsidiereglement houdende de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven   2 december 2020
Reglement inzake de implementatie van de Wervikbon   2 december 2020
Premiereglement lokaal en digitaal   2 december 2020
Retributies Mirom Menen (dienstjaar 2021)   2 december 2020
Reglement inzake toekenning en gebruik waardebonnen   2 december 2020
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting   17 december 2020
Algemene gemeentebelasting   17 december 2020
Opcentiemen op de onroerende voorheffing   17 december 2020
Belastingreglement onbebouwde kavels in niet-vervallen verkaveling   17 december 2020
Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in gebieden voor wonen en industrie   17 december 2020
Belastingreglement op tweede verblijven   17 december 2020
Belastingreglement op verwaarlozing van gebouwen en woningen   17 december 2020
Belasting op leegstand in het kader van het grond- en pandendecreet   17 december 2020
Gemeentelijke aanpassingspremie   17 december 2020
Gemeentelijke slooppremie   17 december 2020
Gemeentelijke renovatie- en duurzaamheidspremie   17 december 2020
Reglement verhuurderspremie   17 december 2020
Reglement culturele verenigingen   17 december 2020
Aanvullend verkeersreglement blauwe zone   12 januari 2021
Gemeentelijk huurreglement parasolsystemen Sint-Maartensplein   5 mei 2021
Reglement inzake implementatie Wervikbon - tweede verlenging   5 mei 2021
Verlenging geldigheidsduur horecabon   5 mei 2021
Aanpassing reglement zorgtoelage   11 oktober 2021
Nieuw dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheken van Wervik-Geluwe - goedkeuring.   28 oktober 2021
Reglement inzake toekenning werkingssubsidie aan culturele verenigingen   28 oktober 2021
Premiereglement voor seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenadviesraad - goedkeuring.   28 oktober 2021
Hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk  OCMW   6 december 2021
Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting diensjaar 2022 (GR 30 11 2021)   7 december 2021
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2022)   7 december 2021
Retributies activiteiten Mirom Menen met ingang van 01 januari 2022   7 december 2021
Retributiereglement voor de selectieve inzameling van groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval (GFT)   12 mei 2022
Gemeentelijk reglement inzake nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - uitbreiding naar tabakswinkels open buiten gewone openingsuren: schrappen van begrip 'tabakswinkel open buiten de gewone openingsuren'   12 mei 2022
Gemeentelijk belastingreglement op tabakswinkels   12 mei 2022
Algemene politieverordening - Titel II - Politiereglement in verband met het ophalen van huisvuil en selectieve ophalingen - aanpassing van de bepalingen inzake de selectieve inzameling van groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval (GFT)   12 mei 2022