Voetpad of oprit aanleggen/aanpassen

Wat? 

Je wil ter hoogte van je eigendom een voetpad of oprit laten aanleggen, of aanpassingen laten uitvoeren aan een bestaand voetpad of oprit zoals het verlagen van boordstenen.

Let op: voor het aanleggen van voetpaden in volledige straten of herstellingswerken aan voetpaden gebruik je het meldingsformulier.

Werkwijze

Je vult het aanvraagformulier in. 

Iedere aanvraag wordt eerst beoordeeld naar haalbaarheid door onze dienst. 

Verder verloop:

  • Een medewerker komt ter plaatse om alles op te meten.
  • Je ontvangt een offerte. 
  • Je bezorgt ons de getekende offerte.
  • Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen wordt de uitvoering ingepland.
  • Na uitvoering van de werken ontvang je hiervoor een factuur.

Kostprijs

Wij hanteren de prijzen die opgenomen werden in het Algemeen gemeentelijk retributiereglement.

Het reglement raadplegen.