Grachten

Het onderhoud van baangrachten wordt beheerd door het stadsbestuur. Er gebeuren jaarlijks periodieke onderhoudsbeurten.

Indien je toch een probleem opmerkt met grachten kan u dit melding via het meldingsformulier. 

Beken

Beken zijn niet in het beheer van het stadsbestuur. Afhankelijk van de categorie van de beek is ofwel de Provincie of VMM bevoegd.

Een probleem met beken meld je bij de bevoegde instanties.

Via de digitale atlas waterlopen kom je meer te weten over alle waterlopen en hun beheerder.