Geveltuintjes

Een geveltuintje is een smalle groenstrook op de plaats van een straattegel , gelegen tegen de gevel , meestal voorzien van een klimplant en/of bodembedekkers.
Een geveltuintje is vergunnigsplichtig. Een vergunning is gratis en kan je aanvragen via het onderstaande formulier.

Klimplanten:

In het kader van het promoten van de aanleg van een tegeltuin biedt de stad de mogelijkheid om klimplanten te bestellen tegen een sterk verminderde prijs. De planten kan je bestellen via het aanvraagformulier onderaan.

Beschikbare planten

Er zijn twee bestelperiodes voorzien:

in het voorjaar: de bestelperiode loopt tot eind februari, de levering vindt plaats in de tweede helft van maart.
in het najaar: de bestelperiode loopt tot eind oktober, de levering vindt plaats in de tweede helft van november.

Aanvragen

Voorwaarden

Voorwaarden voor de aanleg :

 • De geveltuintjes mogen worden aangelegd binnen een strook van 30 cm , te rekenen vanaf de gevel.
 • Er mag slechts 1 tegel tegen de gevel worden ingenomen.
 • Er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1 meter gelaten worden .
 • De plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste tegels , klinkers of sierstenen zonder scherpe randen.
 • De randen mogen maximaal 10cm boven het niveau van het voetpad uitsteken.
 • Enkel klimplanten , planten zonder doornen of overvloedige bedracht en kleine bodembedekkende planten zijn toegelaten.

Algemene regels :

 • Mogelijke schade aan leidingen vallen ten laste van de beheerder . Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij de respectievelijke nutsbedrijven .
 • Om reden van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden om het tegeltuintje te verwijderen, zonder dat hij/zij enig recht heeft op een schadevergoeding.
 • De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de straattegeltuin op kosten van de beheerder.
 • De beheerder verbindt zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen .
 • Niet-reglementair aangelegde straattegeltuinen worden op kosten van de beheerder uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de stad tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.

Kosten

Wat?

Voorwaarden

Bedrag

Klimplanten tegeltuintje

Per stuk

€ 3,00 /stuk