Geveltuintjes

Een geveltuin is een smalle groenstrook, die ontstaat door één of meerdere tegels tegen een muur te verwijderen en de vrijgekomen plaats te beplanten met (klim)planten en/of bodembedekkers.

 

Vraag een geveltuintje en/of beplanting aan en krijg volgende voordelen! 

 • Onze stadsdiensten komen jouw tegels op openbaar domein uitbreken. 
 • We vullen het plantvak aan met goeie plantaarde…
 • Bestel goedkope plantpakketten die thuis geleverd worden…
 • Krijg advies over een slimme beplantingskeuze…

 

Wil je zelf een geveltuin aanleggen?

Een geveltuintje op openbaar domein is vergunnigsplichtig. Een vergunning is gratis en kan je aanvragen via het onderstaande formulier.

 

Neem eerst het reglement even door.

Vraag je geveltuin aan 

Wil je zelf je geveltuintje aanleggen? Bekijk dit filmpje voor enkele praktische tips: (225) GEVELTUINBRIGADE HOWTO V2 - YouTube)

Zet de juiste klimplant op de juiste plaats! Gebruik de plantenwijzer:  https://groenegevels.be/klimplant/

 

Klimplanten

In het kader van het promoten van de aanleg van een geveltuin biedt de stad de mogelijkheid om (klim)planten te bestellen tegen een sterk verminderde prijs.

Lijst met (klim)planten

De planten kan je bestellen via het aanvraagformulier onderaan. Er zijn twee bestelperiodes voorzien:

 • Voorjaar: Bestellen tot eind februari, levering in de tweede helft van maart.
 • Najaar: Bestellen tot eind oktober, levering in de tweede helft van november.

Brochure met meer info (.pdf  toevoegen, wordt nog bezorgd)

 

Voorwaarden voor de aanleg:

 • De geveltuintjes mogen worden aangelegd binnen een strook van 30 cm, te rekenen vanaf de gevel.
 • Er mag slechts 1 gevel tegen de gevel worden ingenomen.
 • Er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1 meter gelaten worden.
 • De plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste gevels, klinkers of sierstenen zonder scherpe randen.
 • De randen mogen maximaal 10cm boven het niveau van het voetpad uitsteken.
 • Enkel klimplanten, planten zonder doornen of overvloedige besdracht en kleine bodembedekkende planten zijn toegelaten.

 

Algemene regels:

 • Mogelijke schade aan leidingen vallen ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij de respectievelijke nutsbedrijven.
 • Om reden van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden om het geveltuintje te verwijderen, zonder dat hij/zij enig recht heeft op een schadevergoeding.
 • De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de straatgeveltuin op kosten van de beheerder.
 • De beheerder verbindt zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
 • Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen worden op kosten van de beheerder uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de stad tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.

 

Kosten

 • Aanvraag: Gratis
 • Uitbreken tegels: Gratis
 • Klimplanten: € 3/stuk
 • Klimhulp: Zelf aan te schaffen

 

Meer informatie?

Stad Wervik – openbaardomein@wervik.be of 056 95 20 03

www.groenegevels.be

www.geveltuinbrigade.be

www.commonslab.be

 

 

Documenten

Reglement 

Lijst planten