Blauwalgen

Hoe herken je blauwalgenbloei?

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er blauwalgen (dit zijn eigenlijk bacteriën)  beginnen te bloeien.

Dit kan zowel in zoet als in zout water voorkomen.

Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel, daarom is het belangrijk om elke drijflaag te melden.

Blauwalgenbloei is vrij gemakkelijk te herkennen:

 • De blauwalgen drijven boven op het water of zitten als vlokken in het water. Ze vormen een (blauw)groene tot roodbruine olie- of verfachtige laag die op het wateroppervlak drijft of er net onder zweeft.
 • Ook wanneer je wit of blauw schuim aan de waterkant ziet, is er sprake van blauwalgenbloei.
 • Een ongewone watervogelsterfte of vissterfte kan het gevolg zijn van blauwalgenbloei.

Voor het correct inschatten van de aanwezigheid van blauwalgbloei kan je gebruik maken van de Bloomin'Algae app die je gratis kan downloaden.

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

Via huidcontact, door water in te slikken of door heel kleine waterdruppels in te ademen, kan ons lichaam in contact komen met de gifstoffen van blauwalgen. Dit kan leiden tot diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Ook voor dieren kunnen de gifstoffen schadelijk en zelfs dodelijk zijn.

Waterbeheerders willen elk risico uitsluiten. Daarom sturen ze waarschuwingen wanneer een blauwalgenbloei wordt vastgesteld.

De bevoegde diensten zullen een oppompverbod uit vaardigen. Het is dan verboden om het besmet water te gebruiken om voedings- of voedergewassen te besproeien of als drinkwater voor dieren.

Ook bepaalde waterrecreatie kan verboden worden.

Wat kan ik thuis doen?

Als eigenaar van een private vis- of recreatievijver kan je zelf enkele maatregelen nemen om de massale toename van blauwalgen tegen te gaan.

Blauwalgen kunnen maar tot bloeivorming overgaan indien ze beschikken over voldoende voedingsstoffen.

In vijvers die op een ecologisch evenwichtige manier zijn ingericht zijn deze voedingsstoffen slechts beperkt aanwezig.

Deze vijvers worden gekenmerkt door helder water, een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en een beperkte visstand.

 

Blauwalgenbloei gezien? Meld het!

We vragen aan iedereen om blauwalgenbloei in kanalen, rivieren, beken, openbare vijvers en plassen meteen te melden aan de gemeente.

Dit kan steeds via ons meldingsformulier.

Eerst vaststellen
 • Wij sturen iemand ter plaatse om de melding te bevestigen.
Dan digitaal melden
 • Kunnen wij de melding bevestigen, dan geven wij deze meteen door aan de Vlaamse Milieumaatschapij (VMM).
 • Dit kan alleen door gemeenten en andere overheidsdiensten, niet door particulieren.
Daarna
 • De bevoegde Waterbeheerder krijgt advies van het VMM.
 • bij een potentieel toxische bloei neemt de waterbeheerder de nodige voorzorgsmaatregelen (waarschuwen en verbieden van bepaalde activiteiten).
 • De waterbeheerder gaat periodiek de aangetaste zone controleren en bijsturen waar nodig.
 • Is alles verdwenen (2 negatieve controles), dan laat de waterbeheerder alle waarschuwingen en verboden activiteiten vallen.
 • De gemeente verwittigd de burgers hiervan.

Meer info?

Alle informatie over blauwalgenbloei, de gezondheidsrisico's en de maatregelen vind je op www.blauwalgen.be.