Inname openbaar domein

Wil je het openbaar domein innemen dan heb je hiervoor een vergunning nodig. 

Een inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor:

  • het plaatsen van een container, stelling, kraan, …
  • het plaatsen van bloembakken, reclameborden, …
  • het plaatsen van een horecaterras
  • het voorbehouden van parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld werken, een verhuiswagen, ceremoniewagens…
  • werken in opdracht van nutsmaatschappijen
  • wegeniswerken 

Bepaalde innames zijn vrijgesteld van vergoeding, niet van vergunningsplicht!

Het installeren van een terras, direct aanpalend aan een handelszaak zijn vrijgesteld van retributie gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober  

Het inrichten van een manifestatie of evenement ter bevordering van de samenhorigheid onder bewoners (straatfeest, wijkfeest, dorps/straatfeest, …)

Het inrichten van (sport)wedstrijden waarvoor door de burgemeester een machtiging werd afgegeven

Het plaatsen van reclameborden, bloembakken, fietsstallingen en voorgeveltuintjes 

Het inrichten van een manifestatie of evenement ter bevordering van de plaatselijke verenigingen, handel en nijverheid en gepatroneerd of gesubsidieerd door de stad

Werken uitgevoerd in opdracht van het lokaal bestuur of nutsbedrijven

Werkwijze

De aanvraag wordt online aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt. 

Je doet dit minstens 7 kalenderdagen voor aanvang.

Onderaan deze pagina vind je een knop naar het aanvraagformulier.

Je ontvangt onmiddellijk na de aanvraag een bevestiging in je mailbox.

Na voorlopige goedkeuring door de dienst mobiliteit ontvang je per e-mail een betalingsverzoek* voor je vergunning.

Na het betalen* van de verschuldigde belasting krijg je onmiddellijk uw vergunning toegestuurd per mail.Voorlopig goedgekeurde vergunningen die niet betaald* zijn op de startdatum van de inname worden ingetrokken en zijn niet vergund.

De afgeleverde vergunning breng je steeds zichtbaar aan op de plaats van de inname.

Aangevraagde vergunning kan je kosteloos annuleren tot 1 kalenderdag vóór de startdatum van de vergunning, op voorwaarde dat de vergunning niet werd betaald. 

Betalen = akkoord gaan met de vergunning. Hierop worden geen terugbetalingen gedaan.* Het is sterk aangeraden om een online betalingsmiddel zoals bancontact te kiezen.

   Via een gewone bankoverschrijving kan, maar hou rekening dat het enkele dagen kan duren voor wij het bedrag ontvangen.

Kostprijs

De prijs voor de inname is afhankelijk van de verkeershinder. 

De impact wordt bepaald door de dienst mobiliteit.

Geen verkeershinder € 0,25 euro per m² per dag
Weinig verkeershinder € 1,00 euro per m² per dag
Sterke verkeershinder € 2,00 euro per m² per dag
Regularisatie

€ 2,00 euro per m² per dag

+ toeslag van € 100,00De minimumprijs van een inname bedraagt € 20,00.Wanneer een aanvraag te laat wordt ingediend is er geen garantie op goedkeuring. 

Er wordt eerst nagegaan of de aanvraag geen conflicten veroorzaakt met andere reeds vergunde innames.

Indien de vergunning toch wordt afgeleverd wordt een toeslag voor een laattijdige aanvraag van € 50 aangerekend.

Wanneer een te laat ingediende aanvraag niet wordt vergund dient er uiteraard niks betaald te worden.

Hou er tijdens uw aanvraag rekening mee dat de dag van de aanvraag en de startdatum niet inbegrepen zijn in de aanvraagtermijn.

Definities

Geen verkeershinder De doorgang voor voetgangers, fietsers blijft mogelijk en voertuigen nemen enkel de ruimte in waar regulier parkeren toegelaten is

(op de rijweg of binnen een afgebakend parkeervak of parkeerstrook).
Weinig verkeershinder De doorgang voor voetgangers, fietsers of voertuigen is beperkt maar blijft mogelijk.
Sterke verkeershinder Er is geen doorgang voor voetgangers, fietsers of voertuigen mogelijk.
Regularisatie

Bij vaststelling van een niet vergunde inname kan de verantwoordelijke zijn aanvraag regulariseren,

door uiterlijk 24u na vaststelling een regularisatieaanvraag in te dienen. 

Indien niet, wordt opdracht gegeven om alle niet vergunde zaken onmiddellijk te verwijderen. 

Het indienen van een regularisatieaanvraag betekent niet dat de aanvraag automatisch vergund geacht is. 

Er wordt nagegaan of de aanvraag geen conflicten veroorzaakt met andere reeds vergunde innames.

 

Uitlenen signalisatie

Je kan kosteloos signalisatie lenen voor het installeren van een tijdelijk parkeerverbod.

Tijdens je aanvraag duid je dit aan in het aanvraagformulier.

Je haalt de signalisatie zelf op in ons depot (Kasteelstraat 25) en plaatst deze minstens 48u op voorhand.

Je brengt de signalisatie terug na de einddatum van je vergunning.

Er wordt enkel signalisatie uitgeleend aan particulieren.

Overige signalisatie is niet beschikbaar bij het stadsbestuur en wordt voorzien en geplaatst door de aanvrager.

Je plaatst de signalisatie zoals aangegeven in het bijgeleverde signalisatieplan bij de vergunning.

Je neemt de nodige maatregelen om de signalisatie ten allen tijde in goede staat te houden en de verkeersveiligheid te garanderen.

Aanvragen

Heb je een EagleBE account, dan kan je de aanvraag via het EagleBE portaal plaatsen.

Heb je geen EagleBE account, dan kan je die hier aanvragen. 

Zonder EagleBE account kan je een vergunning aanvragen maar wanneer je geregeld het openbaar domein inneemt heb je voordeel aan een account.

Met een account heb je namelijk een overzicht van al je aanvragen, kan je makkelijk een verlenging aanvragen, hoef je niet steeds al je persoonsgegevens opnieuw in te vullen bij elke aanvraag en er is de mogelijkheid om te communiceren over uw aanvraag. We raden dit iedereen aan die geregeld het openbaar domein inneemt.Maak je liever geen account aan?

Gebruik dan onderstaande knop om uw aanvraag meteen te starten. 

Aanvraagformulier