Groenblauwpeil

Wat is jouw groenblauwpeil?

We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en onze onmiddellijke omgeving beïnvloedt.

Misschien zorgen intense regenbuien meermaals per jaar voor wateroverlast op je perceel? Mogelijks raakt je regenwaterput niet tijdig bijgevuld?

Of zie je dat je gras en groenten in je moestuin verdorren bij aanhoudende zomertemperaturen?

Samen met jou kunnen we hier wat aan veranderen!

Via de website www.groenblauwpeil.be kan je nagaan wat het ‘groenblauwpeil’ op jouw perceel is.

Je kan er tips verzamelen over het klimaatbestendiger maken van je perceel of bekijken welke regenwaterput het beste is voor jouw perceel, …

Ook jouw acties hebben impact!

Heb je sinds 1 januari 2021 extra infiltratie- of bufferputten aangelegd, een verharding onthard, een boom of haag aangeplant?

Geef je actie – groot of klein - dan zeker in via Groenblauwpeil.

Zo help ook jij mee om de doelstellingen te behalen!

Subsidie voor projecten van maatschappelijk en collectief belang

De Vlaamse Regering voorziet sinds  4 juni 2021 via het Lokale Energie- en Klimaatpact middelen voor lokale besturen om initiatieven te nemen tegen klimaatverandering en/of de gevolgen ervan. Acties zoals infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer en biodivers groen en het ontharden van de bodem behoren hier onder. 

Heb je zelf een klein, groot, wild of minder wild, maar vooral inspirerend idee dat een positieve impact heeft op het klimaat en onze leefomgeving?

Neem zeker ook eens een kijkje op www.leiedal.be/klimaatfonds.