Zwerfvuil

Onze stad is zeker niet mals is voor mensen die sluikstorten. Het stadbestuur kijkt streng toe op het sluikstorten. 

Wat is sluikstorten?

Sluikstorten is een ruim begrip: huishoudelijk afval dumpen in/naast openbare vuilnisbakken, afval op straat gooien, glas of andere zaken naast/op de glasbol plaatsen, spullen naast een kledingcontainer zetten.  Ook verkeerd uitstrooien van gasmaaisel wordt als sluikstorten gezien.  

Wat zijn de gevolgen?

• Het heeft een grote invloed op onze plaatselijke flora , enkel de sterkere wortelonkruiden (kweek , brandnetel,…)hebben er geen last van waardoor deze alles gaan overheersen. 

• Esthetisch is het een doorn in het oog voor veel mensen. Iedereen verkiest een mooie straat, park, centrum,...

• Geurhinder! Heel wat zaken zijn droog en beginnen rond te vliegen. Toch bevat heel wat sluikstort ook "nat" afval.

Dit begint te rotten of te ruiken en trekt ongedierte aan.

Wat doet Wervik? 

Wervik zet de grote middelen in tegen zwerfvuil en sluikstort: camerabewaking in kwetsbare zones, zwerfvuilacties, vrijwilligers die opruimen die ondersteuning krijgen vanuit de stad,....

GAS- sanctie

Sluikstort wordt steeds onderzocht om de vervuiler te  kunnen identificeren.

Indien de sluikstorter geïdentificeerd kan worden, dan maakt de politie, Mirom Menen of een gemeentelijke GAS-vaststeller een vaststelling op en wordt dit aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd. Deze oordeelt wat een gepaste GAS-sanctie (boete, gemeenschapsdienst, bemiddeling,…) kan zijn.

Melden

Zie je sluikstort op openbaar domein? Dat kan je dit steeds melden via onze meldingsfiche.

Onze diensten komen op weekdagen binnen de 24u ter plaatse om het sluikstort op te ruimen.