Het Omgevingsloket

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • Omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaaleconomische machtigingen)

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna eventueel één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Een omgevingsvergunning/melding kan u zelf digitaal aanvragen via https://www.omgevingsloket.be/