Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Elke provincie maakt een provinciaal Ruimtelijk Structuurplan op.

Het  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (West-Vlaanderen) is in maart 2004 in werking getreden;