Dossiersamenstelling

Een omgevingsvergunning is noodzakelijk voor onder meer bouwen, verbouwen, slopen, uitbreiden van een constructie, kappen van bomen, reliëfwijzigingen, functiewijzigingen van een bebouwd goed,...

De documenten moeten opgesteld worden volgens een bepaalde methodiek, bepaald in het normenboek:

Normenboek voor dossiersamenstelling