Gewestplan Ieper-Poperinge (KB. 14 augustus 1979)

Voor wat de Stad Wervik betreft gelden de voorschriften van het Gewestplan Ieper-Poperinge, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1979. 

Je kan dit inkijken bij de Dienst Ruimtelijke Ordening of op de site van het Vlaams Gewest.

Geoloket Inrichting en toepassing