Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Dit zijn alle gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens (stedenbouw/milieu/huisvesting/belasting) inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed.

Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Vastgoedinlichtingen voor overdracht’  zorgt ervoor dat betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld wordt. Dit zowel in het kader van een verkoop, langdurige verhuur als een andere vorm van overdracht waarbij we de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk informeren over het perceel en de gebouw(en). De aanvrager verkrijgt de ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data en de aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 30,00 euro en een platformvergoeding van 36,50 euro aangerekend door VIP  per kadastraal perceel. 

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info (Vlaamse webportaal)
  • Overige aanvragers zoals landmeters, studiebureaus e.d. zijn er nog gesprekken met de federaties om overkoepelend toegang te kunnen voorzien (deze aanvragers kunnen momenteel zelf geen aanvraag indienen)

     

Retributiereglement

Kosten

€ 30 gemeentelijke retributie en een platformvergoeding van € 36,50 aangerekend door VIP per kadastrale legger.