Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Dit zijn alle gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens (stedenbouw/milieu/huisvesting/belasting) inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed.

Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 30,00 euro per kadastraal perceel. 

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar emailadres gemeente met vermelding van een geldige capakey en adres.

Retributiereglement

Kosten

€ 30 per kadastrale legger.