Wilsverklaring, crematie, begraven en uitvaartplechtigheid

In een laatste wilsbeschikking kunt u laten vastleggen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Daarnaast kunt u ook een keuze van rituele uitvaart vastleggen. Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt. 

U kunt kiezen voor een begraving of crematie gevolgd door: 

 • Begraving van het stoffelijk overschot 

 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 

 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 

 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 

 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee 

 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee 

 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats  

Keuze van rituele uitvaart: 

 • Geen ritueel 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Angelicaanse Godsdienst

 •  Een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Islamtische Godsdienst 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging 

 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging 

U kunt uw keuze op gelijk welk moment herzien of wijzigen.  

 

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart 

 • Uitvaartcontract (indien van toepassing) 

Laatste wilsbeschikking kan ook online doorgegeven worden via ons E-loket

U ontvangt een bevestiging per mail. 

De registratie van de wilsverklaring is gratis. 

Afspraak maken