Wilsverklaring, crematie, begraven en uitvaartplechtigheid

In een laatste wilsbeschikking kan je vastleggen hoe je begraven wil worden of wat er na de crematie met de as moet gebeuren. Je kan ook je keuze van rituele uitvaart vastleggen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Begraving van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Je kan ook je keuze van rituele uitvaart vastleggen:

 • Geen ritueel
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Angelicaanse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Islamtische Godsdienst
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • Een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Je kan je keuze op elk moment nog veranderen. 

Je kan je laatste wilsbeschikking ook volledig online doorgeven via onderstaande button.

Laatste wilsbeschikking 

Je ontvangt een bevestiging in je mailbox.

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart

Meer info:

Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.