Adreswijziging

Als je verhuist, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar je je gaat vestigen.  Ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat.

Je kan de aangifte pas doen nadat je effectief verhuisd bent.

Stap 1 : Aangifte

Ga binnen de 8 dagen na verhuis naar de dienst Burgerzaken.  De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid. We geven een ontvangstbewijs mee (model 2 of model 2 bis).

Je kan je verhuis ook online melden aan de dienst Burgerzaken via onderstaande buttons.

Voor een adreswijziging binnenland:

Stap 2: Controle wijkagent

Wijkagent komt langs om na te gaan of je daar effectief woont.

Stap 3: afhandeling

Bij positieve controle door wijkagent krijg  je van de agent een bewijs.  Met dit bewijs moet je langskomen in het stadhuis om het adres op je EID aan te passen. Hiervoor heb je je pincode nodig. Als je je pincode niet meer kent, neem dan je Puk-code mee zodat je een nieuwe pincode kan instellen. Als je deze niet meer hebt, bekijk procedure pink/pukcode aanvragen.

 

Online aanvragen

Adreswijziging binnenland

Adreswijziging buitenland