Voorlopig rijbewijs

U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Voorlopig rijbewijs mét begeleider vanaf 17 jaar.
  • Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
  • Er kunnen maximaal twee begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.

2.        Voorlopig rijbewijs zonder begeleider vanaf 18 jaar:

  • Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar
  • Verplicht 20 uur rijschool te volgen vooraleer u de aanvraag kunt doen. Het bekwaamheidsattest van de rijschool brengt u mee om de aanvraag te kunnen doen.

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, heeft u twee mogelijkheden:

  1. Een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. U moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool.

Let op: uw theoretisch examen dient nog steeds geldig te zijn.

2.       U vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. U moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat u 6 uren rijschool gevolgd hebt. Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet u een begeleider aanduiden. U kunt uw praktijkexamen dan afleggen in het bijzijn van deze begeleider.

Let op: uw theoretisch examen dient nog steeds geldig te zijn.

 

Is uw voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen dan begint de hele procedure opnieuw.

 

Procedure

Online

Een voorlopig rijbewijs kan ook online aangevraagd worden.
Hierdoor moet u enkel naar het stadhuis van uw gemeente komen om het rijbewijs af te halen.
Dit kan via de toepassing BelDrive.

Zorg hierbij dat de online aanvraag correct ingevuld is!

Gemeenteloket

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat moet je meenemen?

Voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs moet u minstens 1 maal persoonlijk aanwezig zijn. Hetzij op het moment van de aanvraag, hetzij om het rijbewijs op te halen.

  • Identiteitskaart 
  • Aanvraagformulier voorlopig rijbewijs met vermelding van slagen theoretisch examen
  • Bekwaamheidsattest indien u 20 uren rijschool volgde
Kosten

25 EUR

Afspraak maken