Europees rijbewijs

Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs, type bankkaartmodel is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heeft u een voorlopig rijbewijs nodig.

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat moet je meenemen?

Voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet u minstens 1 maal persoonlijk aanwezig zijn.

Hetzij op het moment van de aanvraag, hetzij om het rijbewijs op te halen.

Vernieuwen rijbewijs

(Wie nog geen bankkaartmodel heeft, is nog niet verplicht deze om te wisselen. U heeft hiervoor tijd tot 2033):

  • Identiteitskaart
  • Oud rijbewijs of attest van verlies of diefstal

Eerste aanvraag:

  • Identiteitskaart
  • Aanvraagformulier rijbewijs met vermelding dat je geslaagd bent voor de praktische proef afgeleverd door het examencentrum
  • Voorlopig rijbewijs

Medische aanvraag / hernieuwing:

  • Identiteitskaart
  • Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor groep 1 / groep 2
  • Oud rijbewijs

Kosten

25 EUR

Afspraak maken