Wilsverklaring bij euthanasie

Wie meerderjarig is kan een wilsverklaring laten opstellen, waarin hij te kennen geeft dat een arts euthanasie pleegt. De arts moet er zeker van zijn dat:

  • dat de verklaarder lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • dat de verklaarder niet meer bij bewustzijn is;
  • dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Hoe? 

  • schriftelijk; 
  • in het bijzijn van twee getuigen, van wie minstens één geen enkel materiaal belang heeft bij het overlijden van de verklaarder.
  • Een wilsverklaring blijft 5 jaar geldig. Je moet de houdbaarheid zelf in de gaten houden en indien nodig een nieuwe opmaken.
  • Je kan je wilsverklaring op elk moment herzien of intrekken

Je vindt meer informatie op de website van euthanasiewilsverklaring

Wie?

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die in Wervik ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren. 

Let op: De registratie van de wilsverklaring is een optie. Heb je een wilsverklaring euthanasie, maar registreer je hem niet, dan is hij toch geldig.