Wilsverklaring bij euthanasie

Met een wilsverklaring euthanasie kunt u vragen om euthanasie toe te passen als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. In alle andere situaties van verworven wilsonbekwaamheid zoals bij dementie, hersentumor, … is een aanvraag tot euthanasie via een wilsverklaring niet mogelijk. 

Meer informatie is terug te vinden op de website van euthanasiewilsverklaring.

Wie?

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die in Wervik ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren. 

Hoe?

  • Invullen van het modelformulier in het bijzijn van twee getuigen, van wie minstens één geen enkel materiaal belang heeft bij het overlijden van de verklaarder 
  • Een wilsverklaring blijft oneindig geldig  
    Let op: dit is enkel voor wilsverklaringen die opgesteld zijn na 02 april 2020!
    Wilsverklaringen opgemaakt voor deze datum moeten dus nog een laatste keer herbevestigd worden.
  • Een wilsverklaring kan op elk moment herzien of ingetrokken worden 

De registratie van een wilsverklaring is een optie. Heb je een wilsverklaring euthanasie maar registreer je hem niet, dan is hij toch geldig. 

 

De registratie van de wilsverklaring is gratis. 

Afspraak maken