Wettelijk samenwonen registreren / beëindigen

Doel:

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente,

zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Hoe? 

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • Datum van de verklaring;
 • naam, voornaam, geboorteplaats en datum van beide partijen vergezeld door een handtekening;
 • gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Beëindigen:

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • In onderlinge overeenstemming door de samenwonende;
 • eenzijdig door een van de samenwonende via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente;
 • door het huwelijk;
 • door het overlijden van een van de partners.

Voorwaarden:

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners.

U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of iemand anders waarmee u geen seksuele of familiale relatie hebt.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Beide partners moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Wat neem je mee?

 • De identiteitskaarten van beide samenwonende;

  Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud)

 • Een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstemming;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent.

Kosten:

 • 10 euro afsluiten / beëIndigen door beide partners.
 • 220 euro éénzijdige beëindiging.

Maak een afspraak