Terrasvergunning

Indien u als horecazaak een terras op het openbaar domein wil zetten, dan moet u hiervoor een terrasvergunning hebben.

Deze terrasvergunning is gratis van 1 april t.e.m. 31 oktober. De vergunning dient digitaal te worden aangevraagd via deze link.

Indien uw zaak gelegen is langs een Gewestweg, dan moet er ook een vergunning zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Deze vragen wij voor u aan.PAS OP: hiervoor dient men wel te betalen.