Terrasvergunning

Indien u als horecazaak een terras op het openbaar domein wil zetten, dan moet u hiervoor een terrasvergunning hebben.
Deze terrasvergunning is gratis.

Om hiervoor toestemming te krijgen, moet je een aanvraag inname openbaar domein indienen.

Indien uw zaak gelegen is langs een Gewestweg, dan moet er ook een vergunning zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Deze vragen wij voor u aan.
PAS OP: hiervoor dient men wel te betalen.