Gevelrenovatie voor handelszaken in de handelsas en buurtwinkels

Doel

De gevelrenovatiepremie heeft tot doel de aantrekkelijkheid van handelspanden en het straatbeeld in de handelsassen van Wervik en Geluwe (het doelgebied) te verhogen. Ook woningen in het doelgebied die omgevormd worden tot een handelspand kunnen aanspraak maken op deze premie. Voor buurtwinkels geldt de beperking van de handelsas niet.

Subsidiebedrag

Je hebt recht op deze subsidie als de uit te voeren werken minimaal 5.000 euro kosten. We betalen 30% van je gevelrenovatie- en verhuiskosten terug. Voor een starter betalen we 50% terug.  

 • met een maximum van 3.000 euro voor de gevelrenovatie

De handelsassen

Wervik: Sint-Medardusstraat - Leiestraat - Sint-Maartensplein - Vlamingenstraat - Steenakker - Molenstraat (even nummers tot en met nr. 40, oneven nummers tot en met nr. 33)

Geluwe: Beselarestraat (tot aan hoek Derde Lansierstraat) - Sint-Denijsplaats - Vrouwstraat - Ieperstraat : van het huisnummer 1 tot aan de kruising met de Kloosterstraat (nr. 31) en van het huisnummer 2 tot aan de kruising met de Korte Tramstraat (nr. 58)

Hoe aanvragen?

Deze documenten moeten in je aanvraagdossier zitten:

 • het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier
 • de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist) voor de uit te voeren werken of het bewijs van de aanvraag
 • een ondertekend akkoord over de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
 • een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken (de voorgestelde werkwijze, verfsoort, kleur, materialen, etc.) aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken maatregelen.
 • genummerde foto's van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto's
 • een nauwkeurige prijsraming of offertes van een erkende en geregistreerde aannemer.

Maak een afspraak

 Aanvraagformulier voor gevelrenovatiepremie

 

Uitbetaling

Zodra je van de stad bericht krijgt dat je recht hebt op de premie, kunnen de werken starten. Als de werken klaar zijn, dan betaalt het stadsbestuur de premie uit op basis van het ingevulde aanvraagformulier.

Je dient dit document in, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Sint-Maartensplen 16 – 8940 Wervik.

Deze documenten hebben we ook nodig, stuur ze samen met je aanvraagformulier op:

 • foto’s van het gerenoveerde handelspand
 • een kopie van de factuur/facturen
 • een kopie van het betalingsbewijs van de factuur/facturen
 • Let op: een aantal economische activiteiten komt niet in aanmerking voor deze subsidie:
 • callshop, nachtwinkel, tabakswinkel, automatenshop, goktent, sexhop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub
 • financiële- en verzekeringsinstellingen, immo- en andere kantoren
 • vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen
 • winkels met activiteit telefonie en/of internet

Meer info:

Lees hier het reglement