Drankvergunning voor Horeca

Elke uitbater van een drankgelegenheid dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het verkopen van gegiste en sterke dranken. Deze vergunning is zowel plaats- als persoonsgebonden. Elke wijziging of sluiting van de exploitatie van de drankgelegenheid dient eveneens meegedeeld te worden. 

Hiervoor moet je een moraliteitsattest aanvragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente/stad waar de aanvrager woont.

Dit attest wordt dan bezorgd aan de politie, die langs komt om een hygiënecontrole uit te voeren.

Wat moet je meebrengen?

- Moraliteitsattest: Dit kan digitaal aangevraagd worden met uw pasport/itsme via Digitaal loket