Afwijkingen wekelijkse rustdag

Afwijkingen wekelijkse rustdag

De federale overheid bepaalt de wetgeving op de openingstijden van kleinhandelzaken.  Dit zijn de algemene regels:

Verplichte sluitingsuren

  • Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
  • Als de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag voordien toegestaan.

Wekelijkse rustdag

  • Wat: De toegang van de consument tot de handelszaak wordt gedurdende een ononderbroken periode van 24 uur verboden.  De rustdag start op zondag 5 uur of 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. 
  • Wanneer: Elke handelaar mag een andere wekelijkse rustdag kiezen.  Hij moet minstens 6 maanden dezelfde wekelijkse rustdag behouden en moet de gekozen wekelijkse rustdag op een duidelijke en van buiten zichtbare wijze vermelden.
  • Feestdagen:  Als de wekelijkse rustdag een wettelijke feestdag onmiddellijk voorafgaat, kan de handelaar deze rustdag naar de dag die op deze wettelijke feestdag volgt verschuiven. 

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag van één of meerdere handelaars afwijkingen toestaan.

Bv. Ter gelegenheid van een braderie.

De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op het grondgebied van Wervik.   Op 18 december 2023 heeft het college de afwijkingen voor 2024 vastgelegd.

- Wintersolden: 

van woensdag 3 januari tot en met woensdag 31 januari

- Pasen zondag 31 maart

van dinsdag 26 maart tot en met maandag 1 april

- Moederdag zondag 12 mei

van dinsdag 7 mei tot en met maandag 13 mei

- Vaderdag zondag 9 juni

van dinsdag 4 juni tot en met maandag 10 juni

-start zomersolden - Gapersfeesten

van maandag 1 juli tot en met maandag 15 juli

- zomerkermis en braderie

van donderdag 15 augustus tot en met dinsdag 20 augustus

- weekend van de klant

van dinsdag 1 oktober tot en met maandag 7 oktober

- Eindejaar (Sint-Niklaasperiode inbegrepen)

van zondag 1 december tot en met dinsdag 31 december