Vergunning nachtwinkel of telecommunicatie

De wet op de openingsuren van 10 maart 2006 geeft aan de steden en gemeenten de mogelijkheid om zowel uitbaters van nachtwinkels

als private bureaus voor telecommunicatie aan een voorafgaande vergunning te onderwerpen.

Om een wildgroei van dergelijke handelszaken te voorkomen werd de vestiging ervan in een reglement aan banden gelegd.

Reglement

Dit reglement bepaalt dat het College een vergunning toekent.

Die toekenning wordt gebaseerd op basis van objectieve criteria:

  • ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid
  • de handhaving van de openbare orde
  • veiligheid en rust
  • ...