Uittreksel uit het strafregister (model 1, model 2 en model voor gereglementeerde activiteit)

Een uittreksel uit het strafregister (vroeger “ bewijs van goed gedrag en zeden “) is een officieel document dat een opsomming geeft van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. 

model 1 Dit is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.
model 2 Dit model vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen valt.
model 596-1 Dit model is bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart

Vraag het uittreksel strafregister online aan

Iedere inwoner van de stad, Belg of vreemdeling kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen, voor zover het betrekking heeft op de aanvrager zelf.  Personen die geschrapt zijn voor het buitenland kunnen nog een uittreksel bekomen tot de datum van afschrijving. 

Wil je een uittreksel aanvragen voor een ander persoon, breng dan zeker deze documenten mee: 

  • een volmacht
  • een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene
  • een ingevulde aanvraag tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister.