Stemmen als niet-Belg

Verkiezingen Europees Parlement - 09 juni 2024

Ben je een Europese burger die niet de Belgische nationaliteit bezit en in België verblijft?
Dan kan je onder bepaalde voorwaarden jou  inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement van 9 juni 2024.

Voorwaarden

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie  (andere dan België);
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 16 jaar op 9 juni 2024;
 • Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 9 juni 2024;
 • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor inschrijving: 14 jaar).

Procedure

Om je in te schrijven voor de verkiezingen voor het Europees Parlement van 9 juni 2024, moet je  uiterlijk 31 maart 2024 jouw aanvraag hebben ingediend.
We raden je aan om jouw aanvraag voor 15 maart 2024 te doen. Als er nog documenten ontbreken heb je nog tijd om die te bezorgen.
Een aanvraag tot inschrijving kan:

 • Online: https://www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be/
  Aanmelden via jouw eID of itsme-account
 • Per post: door het ingevulde aanvraagformulier én een kopie van jouw identiteitsdocument te bezorgen aan de dienst Burgerzaken
 • Op afspraak: door op afspraak langs te gaan bij dienst burgerzaken voor het invullen van het aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en schepenen zal je aanvraag onderzoeken en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

 

Reeds in 2014 of 2019 ingeschreven als kiezer?

Misschien heb je in het verleden al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europese Parlement. Indien je toen als kiezer erkend werd en sindsdien nog steeds aan al de kiesvoorwaarden voldoet, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Gemeenteraadsverkiezingen - 13 oktober 2024

Ben je een Europese burger of een niet-Europese burger die niet de Belgische nationaliteit bezit en in België verblijft?
Dan kan je onder bepaalde voorwaarden jou inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Voorwaarden

 • EU- burgers:
  • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024
  • Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 13 oktober 2024;
  • Je dient de aanvraag om ingeschreven te worden op de kiezerslijst ten laatste op 31 juli 2024 in;
  • Je hebt de nationaliteit van één van de EU- lidstaten (andere dan België).
 • niet-EU burgers: 
  • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024;
  • Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 13 oktober 2024;
  • Je dient de aanvraag om ingeschreven te worden op de kiezerslijst ten laatste op 31 juli 2024 in;
  • Je woont gedurende de laatste 5 jaar ononderbroken in België en je hebt een wettelijke verblijfstitel die dit bewijst op het moment van indiening van de aanvraag;
  • Je verklaart dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.

Procedure

Om je in te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, moet je  uiterlijk 31 juli 2024 jouw aanvraag hebben ingediend.
We raden je aan om jouw aanvraag voor 17 juli 2024 te doen. Als er nog documenten ontbreken heb je nog tijd om die te bezorgen.

Een aanvraag tot inschrijving kan:

 • Online: https://www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be/
 • Per post: door het ingevulde aanvraagformulier én een kopie van jouw identiteitsdocument te bezorgen aan de dienst Burgerzaken
 • Op afspraak: door op afspraak langs te gaan bij dienst burgerzaken voor het invullen van het aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en schepenen zal je aanvraag onderzoeken en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

Reeds in 2018 ingeschreven als kiezer?

Misschien heb je in het verleden al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Indien je toen als kiezer erkend werd en sindsdien nog steeds aan al de kiesvoorwaarden voldoet, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Meer info