Betwisting vaderschap

Wie kan het vaderschap betwisten en binnen welke termijn?

  • De echtgenoot.  Termijn: binnen 1 jaar na de geboorte of na de ontdekking van het vaderschap
  • De moeder.  Termijn: binnen 1 jaar na de geboorte
  • Het kind.  Termijn: tot 4 jaar nadat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft

Hoe?

Je kan hiervoor terecht bij de rechtbank eerste aanleg van de woonplaats van het kind.