Orgaandonatie

Als u sterft door hersen- of hartfalen dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is daarom belangrijk om daar nu al over na te denken en zich te registreren als donor. 

 

Procedure

In de verklaring voor orgaan-, weefsel- en celdonatie zijn er 4 mogelijkheden waarvoor u uw  uitdrukkelijke toestemming kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken: 

 • Orgaandonatie voor transplantatie 

 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie 

 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen 

 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek 

  Let op: dit is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap 

U kunt uw wilsverklaring registreren: 

 • bij de huisarts,

 • uw gemeentebestuur,

 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be . 

  Let op: dit is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken. 

 

Voorwaarden

Als u bent ingeschreven in het bevolkingsregister (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij: 

 • U dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens uw leven 

 • Uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten 

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd word, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'. 

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen 

 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen 

 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld) 

De registratie van de wilsverklaring is gratis. 

Afspraak maken